Przystępujemy do dwóch akcji, kolorujeMY i #WueF. Chcemy wspierać remonty Domów Dziecka oraz promocję aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.

Zaczynamy od udziału w "zakładzie", któego celem jest stworzenie funduszu remontowego kolorujeMY: zobacz więcej.